Zaměstnanci MŠ KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK- školní rok 2019 / 2020

Všechny paní učitelky jsou plně kvalifikovány v oblasti učitelství pro mateřské školy. Ředitelka MŠ má vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky. Provozní zaměstnanci také splňují potřebnou kvalifikaci pro výkon své profese.

 

  Zaměstnanec Pracovní pozice Třída
1.     Mgr. Jana Maňáková      Ředitelka MŠ Třída Motýlků
2. Iva Podešvová Učitelka  Třída Motýlků
3. Jana Židová Učitelka pověřená k zastupování ředitelky MŠ po dobu její nepřítomnosti    Třída Včeliček
4. Veronika Valchářová Učitelka Třída Včeliček
5. Jarmila Dukátová Učitelka, zabezpečení logopedické péče Třída Berušek
6. Elisabeta Şibalová Učitelka             Třída Berušek
7. Eva Fabiánková Asistentka pedagoga Třída Berušek
8. Jarmila Plánková Vedoucí školní jídelny, účetní MŠ  
9. Irena Mužíková Kuchařka  
10.      Blažena Pochybová Domovnice  
11.      Monika Válková Uklízečka, pomocná kuchařka