Dokumenty ke stažení


Autor: Mgr. Jana Maňáková, ředitelka / Datum: 13.09 2019 12:40

Svobodný přístup k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací:

Povinně zveřejňované informace podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Tento zákon zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti (naplnění Listiny základních práv a svobod).


MŠ Velké Karlovice