Stanovení úplaty za školní stravování


Zákonní zástupci budou platit skutečně odebranou stravu v závěru kalendářního měsíce. Vedoucí stravování uskuteční bankovním převodem platbu poslední pracovní den v kalendářním měsíci z účtu zákonných zástupců na účet mateřské školy 1772728389/0800. Platba v hotovosti je možná pouze v odůvodněných případech po dohodě s ředitelkou mateřské školy. Hotovostní platby je nutné uhradit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce v kanceláří vedoucí stravování a účetní paní Jarmily Plánkové od 7:00 do 8:00 hodin (vchod z čelní strany budovy). Opakované neuhrazení platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a je důvodem k ukončení docházky dítěte. U dětí s povinnou předškolní docházkou k ukončení docházky nedojde, situace by byla dále řešena v součinnosti s úřadem sociální ochrany dětí.

 

Cenová kalkulace obědu je stanovena podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění:

 

CENOVÁ KALKULACE PRO DĚTI DO 6 LET                                      CENOVÁ KALKULACE PRO DĚTI 7 LETÉ                                    
   
Polodenní stravování Polodenní stravování
přesnídávka 7,00 Kč                přesnídávka 8,00 Kč           
pitný režim 3,00 Kč pitný režim 3,00 Kč
oběd 16,00 Kč oběd 18,00 kč
celková cena 26,00 Kč celková cena 29,00 Kč

 

 
Celodenní stravování Celodenní stravování
přesnídávka 7,00 Kč přesnídávka 8,00 Kč
pitný režim 3,00 Kč pitný režim 3,00 Kč
oběd 16,00 Kč oběd 18,00 Kč
svačinka 7,00 Kč svačinka 7,00 Kč
celková cena 33,00 Kč celková cena 36,00 Kč

 

Mzdové a provozní náklady na 1 oběd činí 32 Kč, které se připočítávají k ceně stravy, pokud dítě není omluveno nebo odebírá oběd v případě jeho nepřítomnosti (mimo prvního dne nemoci).