Kritéria pro přijímání dětí


V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka školy podle níže stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

                                                                   KRITÉRIA BODY
1. Věk dítěte   5 let dosažených k 31. 8. 2019     8
  4 roky dosažených k 31. 8. 2019     6
  3 roky dosažené k 31. 8. 2019     5

  2 roky dosažené k 31. 8. 2019

  (Děti této věkové kategorie musí být bez potřeby plen a   cumlů.)

    1
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (Velké Karlovice) u dítěte,
které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019.
    4
3. Bydliště dítěte ve Velkých Karlovicích.     2
4. Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
i ve školním roce 2019/2020.

    1

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 let do 31. 08. 2019.