MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, okr. Vsetín, příspěvková organizace


MŠ Velké Karlovice

Mateřská škola se nachází v centru obce v areálu hustě obydleného sídliště. Jedná se však o klidnou lokalitu v těsné blízkosti lesa. Její velkou předností je odklonění od hlavní silnice, avšak blízkost důležitých institucí obce a vlakové i autobusové zastávky.

Výchova a vzdělávání dětí probíhají ve třech třídách s celodenním provozem. Budova MŠ s vlastní kuchyní je obklopena prostornou zahradou se vzrostlými keři a stromy. Estetika a naučná složka zahrady je doplněna květinami. Součástí oploceného areálu je řada zahradních prvků, které slouží k sezónním hrám dětí.

  Pokračování ...

Školní vzdělávací program - KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK


Naše mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK. Každý lístek patří symbolicky jedné třídě. Obsah celého programu vychází ze základů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ČR.

Cíleně provázanými výchovně – vzdělávacími činnostmi rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Pokládáme základy vědomostí, dovedností, návyků, samostatnosti, postojů a životních hodnot.


ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2020

  • 26. Března 2020 12:09:32
  • Mgr. Jana Maňáková

Vážení rodiče,

v souvislosti s přerušením provozu mateřské školy z důvodu mimořádného opatření ve spojitosti s šířením onemocnění COVID-19 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace za kalendářní měsíc březen 2020 ve výši 114 Kč. Tato úplata byla pro tento měsíc poměrně snížena na základě rozsahu přerušení provozu mateřské školy dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že bude mateřská škola uzavřena celý kalendářní měsíc duben 2020, budou zákonní zástupci dětí od úplaty osvobozeni. Jestliže se provoz mateřské školy obnoví v průběhu měsíce dubna 2020, bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrně dle rozsahu přerušení provozu mateřské školy.

Chtěla bych Vám i Vašim rodinám popřát hlavně pevné zdraví a již nyní se těšíme na opětovné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy

Aktuality - I NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO ŠITÍ ROUŠEK

I NAŠE ŠKOLKA SE ZAPOJILA DO ŠITÍ ROUŠEK

  • 20. Března 2020 17:29:42
  • Mgr. Jana Maňáková

Po uzavření MŠ se nejdříve dezinfikovaly všechny prostory a hračky. Poté se naše školka proměnila v šicí dílnu, kde pedagogický i provozní personál šil roušky pro občany Velkých Karlovic. Důležitou oporou našeho týmu byl i pan starosta, který nás průběžně zásoboval potřebným materiálem. Jak se nám dařilo, se můžete podívat do naší fotogalerie (společná fota).


Aktuality - PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 16. BŘEZNA 2020

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 16. BŘEZNA 2020

  • 11. Března 2020 20:31:15
  • Mgr. Jana Maňáková

Rada obce Velké Karlovice na svém zasedání dne 11. 3. 2020 rozhodla o PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace, a to V TERMÍNU OD PONDĚLÍ 16. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ.

ODŮVODNĚNÍ:
Opatření je přijato v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, v návaznosti na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedené pod č.j.: MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020 a z důvodu nemocnosti dětí, která přesahuje hranici 50%.

Rodiče si mohou v ředitelně mateřské školy vyzvednout potvrzenou žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Vyplněný formulář lze rodičům zaslat i v elektronické podobě. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy na tel. čísle 722 478 973.


Aktuality - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZE DNE 10. 3. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZE DNE 10. 3. 2020

  • 10. Března 2020 12:37:42
  • Mgr. Jana Maňáková

Po jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19. Oba dokumenty jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Dokument ke stažení ve formátu PDF:
mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-od-11.-3.-2020-zakaz-konani-akci-nad-100-osob.pdf


Aktuality - INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZE DNE 9. 3. 2020

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZE DNE 9. 3. 2020

  • 09. Března 2020 20:57:33
  • Mgr. Jana Maňáková

Dokument ke stažení ve formátu PDF:
9.-3.-2020-informace-khs-zk-o-vyskytu-onemocneni-covid-19.pdf


PROJEKTY EU

MŠ Velké Karlovice
ŠKOLNÍ AKCE

Všechny aktivity pořádané mateřskou školou navazují na výchovnou a vzdělávací práci stanovenou školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK.

FOTOGALERIE

Náhodná fotka z fotogalerie